Vnitřní části počítače - jiné

Jméno:Lenka Matuszná
Škola:ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:jiné
Název aktivity:Vnitřní části počítače
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1
Doporučený ročník:6.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák se seznámí s vnitřním vybavením počítače (case).
Jazykové cíle
Žák se seznámí s anglickými názvy počítače a aktivizuje je (např.: case, data storage, memory, sound, scan). Žák aktivně používá přítomný čas prostý a průběhový.
Kompetence
Kompetence k učení - žák vyhledává a třídí informace, efektivně je využívá v procesu učení. Kompetence komunikativní - žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů.
Pomůcky
Pracovní list Vnitřní části počítače
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1. Žáci popíší v angličtině obrázky v 1. části pracovního listu.

2. Žáci v angličtině popíší vnitřní části počítače - základní deska, grafická karta, zvuková karta, síťová karta, harddisk, paměť RAM.

3. Žáci opět pracují s pracovním listem, na kterém jsou obrázky popisovaných počítačových komponentů - žáci mají za úkol přijít na to, která část počítače je jim představována a najít si ji v pracovním listě a uvést název v češtině i angličtině.

4. Žáci spojí obrázky se slovy.
Klíč: Kompetence komunikativní. Kompetence sociální a pracovní.

Použitá literatura, zdroje: http://www.ikup.cz/upload/138680/th_648236.jpg http://www.bcoms.net/hardware/images/harddisk.jpg http://www.bpsystem.cz/sestava+lcd.jpg http://obchod.infotea.cz/obrazky/6464/a-link-sitova-karta-10-100-1000-na1ghr-default.jpg http://tpp.janmuzik.com/pics/tpp04_350.jpg http://www.mujmac.cz/images/geforce2.jpg
Pracovní postup pro žáky


Předmět:jiné
Název aktivity:Vnitřní části počítače
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Write the names of the computer components.
2. Guess which parts of the computer components I am describing to you and answer:
- you need it for...
- it helps you for...
3. Write the English and Czech names of the computer components next to the pictures.
4. Match the pictures with the words.