Ruce na klávesnici - jiné

Jméno:Mgr. Šárka Navrátilová
Škola:ZŠ Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:jiné
Název aktivity:Ruce na klávesnici
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1+
Doporučený ročník:7.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák získá dovednost správného postavení jednotlivých prstů na klávesnici při psaní hmatovou metodou. Žák si procvičí funkci jednotlivých kláves na klávesnici.
Jazykové cíle
Žák aktivizuje slovní zásobu anglického jazyka v oblasti ICT a názvy jednotlivých prstů a jejich správnou polohu na klávesnici.
Kompetence
Kompetence komunikativní - žák uplatňuje práci s informačními a komunikačními prostředky a technologií pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem.
Pomůcky
PC, klávesnice, popis ruky v angličtině - kartičky,fix, magnety, pracovní list (ruka, klávesy)Pracovní postup aktivity


1. Hodina začne krátkou rozcvičkou rukou, např.: Zvedněte ruce. Zamávejte. Zatřepejte prsty.

2. Žáci si nyní navzájem popisujou své ruce: "Kolik je prstů na jedné ruce? Který je ukazováček? atd."

3. Děti si na kus papíru nakreslí jednoduchou kresbu levé ruky na tabuli - žáci ke kresbě doplní kartičky se správným názvem.

4. Děti pracují ve dvojicích na vyplnění pracovního listu - názvy částí ruky, spojení jednotlivých prstů se správnými klávesami v základní řadě na klávesnici.

5. Žáci si prstoklad prakticky procvičí.
Klíč:

Použitá literatura, zdroje: http://www.korecz.cz/content/6-informace-pro-zakaznika http://www.klavesnice.com/popis-klavesnice/ http://www.psani-vsemi-deseti.cz/2045/
Pracovní postup pro žáky


Předmět:jiné
Název aktivity:Ruce v zákldní poloze na klávesnici
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Let´s warm up: Stand up and put your hands up. Make fists. Stretch your fingers. (Several times). Then wave your hands.
2. Look at your left hand. How many fingers have you got on your left hand? Which of your fingers is in the middle of your fingers? - It is the MIDDLE FINGER. Which of your fingers is little? - It is the LITTLE FINGER. Which finger do you put a ring on? - It is the RING FINGER. The remaining two fingers are THUMB and INDEX FINGER.
3. Draw your left hand on a piece of paper. Match the fingers with the correct words that are on the cards.
4. Fill in the missing words in the exercise on your worksheet.
5. Match each finger with the correct key of the basic row.
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2