Pohádka - český jazyk

Jméno:Mgr. Jiřina Boušková
Škola:Gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:český jazyk
Název aktivity:Pohádka
Jazyk:FJ
Jazyková úroveň: A1+
Doporučený ročník:9.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Studenti se seznámí s žánrem pohádky a jejími typickými znaky (typické postavy, názvy, předměty)
Jazykové cíle
Studenti si osvojí názvy tradičních pohádek ve francouzštině, budou znát několik známých pohádkových postav (případně dvojice postav)a názvy některých předmětů (sedmimílové boty, kouzelný proutek atd.)
Pomůcky
kartičky se slovy ze známých pohádek ve FJ (viz přiložený pracovní list) dvojjazyčný slovník FJ-ČJ prázdné kartičky na obrázky
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


Každý student dostane určitý počet neznámých slovíček pojících se k určité pohádce nebo k názvu pohádky:
1. ve slovníku si najde význam slova popř. přeloží název pohádky;
2. aktivita - chodička - musí najít studenty, kteří mají stejnou pohádku a najít studenta, který má správný název pohádky;
3. studenti se podle pohádky rozdělí do skupin;
4. připraví pexeso k jednotlivým slovům (obrázek + slovo);
5. představí ostatním pohádku pomocí slov a obrázků ve francouzštině - ostatní hádají, o jakou pohádku se jedná ;
6. zaznamenají si nová slovíčka a francouzský název pohádky.


Klíč:

Použitá literatura, zdroje: Perrault, C. (2005). Francouzské pohádky/Les Contes Francais. Garamond.
Pracovní postup pro žáky


Předmět:český jazyk
Název aktivity:Pohádka
Jazyk:FJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Vous recevez chacun quelques mots - trouvez leur sens dans un dictionnaire.
2. Réfléchissez de quel conte il s´agit et trouvez d´autres étudiants qui ont le m