Úvod

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

dostává se Vám do rukou soubor metodických listů, které prezentují  nejrůznější  možnosti, jak využít metodu CLIL, která spočívá v integraci cizího jazyka (angličtiny, němčiny a francouzštiny) a  odborného předmětu – M, ČJ, Př, Z, D, F, CH ,Vv, Hv, Tv, Ov, Pv ,Tv, jiné.

CD je součástí Metodické příručky, výstupu projektu CLIL – Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií, který v době od ledna 2010 do května 2011 realizoval Národní institut pro další vzdělávání. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Smyslem příručky je, aby se stala Vaším podpůrným metodickým materiálem při zavádění metody CLIL do výuky odborných předmětů, a to k přímé aplikaci nebo jako inspirace k dalším nápadům.

Učitelé, účastníci projektu, vytvořili metodické listy jako výsledek získaných poznatků a zkušeností ze seminářů projektu CLIL pod vedením zkušených lektorů.   Popsali v nich zajímavé aktivity s využitím této metody v různých odborných předmětech, které následně ověřili v praktické výuce svých žáků.
Z celkového počtu 477 vybrali editoři 81 nejkvalitnějších prací pro angličtinu, 10 prací pro němčinu a 5 prací pro francouzštinu, které Vám v této příručce předkládáme.

Aktivity obsahují metodický postup pro učitele, pracovní postup pro žáky a kopírovatelné pracovní listy. U každé aktivity je znázorněna vlaječka, která označuje používaný jazyk (Aj, Nj a Fj). Systém poskytuje možnost práce ve formátu Word, PDF a PPT.

Vždy je možné v nějaké podobě metodu CLIL alespoň vyzkoušet. Na mnohých školách v České republice už metodu úspěšně zavádějí, pojďte to s námi zkusit i Vy.

Věříme, že pro Vás bude naše CD dobrou inspirací a obohacením Vaší práce.

Řídící tým projektu:
Mgr. Monika Kubů, hlavní manažerka
Mgr. Anna Kameníčková, manažerka aktivit
Mgr. Pavla Matoušková, manažerka aktivit

Zpět