Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání má mnohaletou tradici v oblasti zajišťování DVPP v České republice. Vznikl v roce 2005 jako příspěvková organizace MŠMT s celostátní působností a navazuje na činnost někdejších třinácti krajských pedagogických center. NIDV realizuje schválené cíle vzdělávací politiky státu a integrační programy českého a evropského školství, a to v souladu se změnami v řízení školství a v institucionálním zabezpečení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Zaměřuje se především na realizaci a podporu prioritních témat celostátní vzdělávací politiky a zároveň ve své nabídce zohledňuje potřeby učitelů a škol v jednotlivých krajích ČR. Celostátně i regionálně nabízí také vzdělávací programy, které jsou finančně podpořeny z prostředků Evropského sociálního fondu (individuální projekty národní, individuální projekty ostatní, grantové projekty).

Prostřednictvím své programové nabídky v tištěné i elektronické podobě (www.nidv.cz) umožňuje NIDV vzdělávání učitelů, metodiků, ředitelů a řídících pracovníků škol (funkční vzdělávání), a to formou seminářů, kurzů, vzdělávacích cyklů a dlouhodobých vzdělávacích programů, které je možné zorganizovat i na objednávku pro celé pedagogické sbory či více škol ve spádové oblasti kraje. Využívá přitom široké lektorské základny a úzce spolupracuje také s vysokými školami a dalšími institucemi. Vytváří koncepci dalšího vzdělávání učitelů a celoživotního vzdělávání v ČR, poskytuje vzdělávací, metodický a podpůrný servis školám a školským zařízením, provádí různá výzkumná šetření, zprostředkovává informace o nových směrech a změnách ve vzdělávání či záměrech celostátní vzdělávací politiky a rovněž výměnu zkušeností mezi odbornou školskou veřejností.

Centrální pracoviště NIDV:
Učňovská 100/1
190 00 Praha 9 – Jarov

Krajská pracoviště NIDV:

Jihomoravský kraj
Krajské pracoviště NIDV
Křížová 22
603 00 Brno

Jihočeský kraj
Krajské pracoviště NIDV
Hlinsko 49
370 01 České Budějovice

Královéhradecký kraj
Krajské pracoviště NIDV
Švendova 13
500 03 Hradec Králové

Vysočina
Krajské pracoviště NIDV
Zborovská 3
586 01 Jihlava

Liberecký kraj
Krajské pracoviště NIDV
Masarykova 28
460 01 Liberec

Olomoucký kraj
Krajské pracoviště NIDV
Wellnerova 25
779 00 Olomouc

Zlínský kraj
Krajské pracoviště NIDV
Potoky 267
760 01 Zlín

Moravskoslezský kraj
Krajské pracoviště NIDV
Blahoslavova 1576/2
702 00 Moravská Ostrava

Plzeňský kraj
Krajské pracoviště NIDV
Čermákova 18
301 00 Plzeň

Praha a Střední Čechy
Krajské pracoviště NIDV
Staropramenná 17
150 00 Praha 5 - Smíchov

Ústecký kraj
Krajské pracoviště NIDV
Winstona Churchilla 1348/6
400 01 Ústí nad Labem

Pardubický kraj
Krajské pracoviště NIDV
Za Pasáží 657, P.O.Box D 27
530 02 Pardubice

Karlovarský kraj
Krajské pracoviště NIDV
Západní 15
360 01 Karlovy Vary

 

 

Zpět