Poděkování spolupracovníkům při tvorbě metodické příručky

Editorkám metodických listů v anglickém jazyce:
Mgr. Janě Čadové (hlavní editorce) - Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT Praha, členka AMATE
Mgr. Petře Schneidrové  –  Cambridge University Press, Praha
Mgr. Lence Novákové - Národní institut pro další vzdělávání, lektorka kurzů, členka AMATE
Editorkám metodických listů v německém jazyce:
Mgr. Ivaně Frýbové – Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav, lektorka metodických kurzů
PaedDr. Mileně Zbrankové – Gymnázium Vsetín, lektorka metodických kurzů
Editorce metodických listů ve francouzském jazyce:
Mgr. Šárce Dohnalové – Masarykova Univerzita Brno, lektorka metodických kurzů

Jazykovým korektorům:
anglického jazyka:
Panu Simonu Gillovi – Univerzita Palackého Olomouc
německého jazyka:
Ing. Pavlu Pěnčíkovi – lektor a překladatel, Ostrava
francouzského jazyka:
PhDr. Zdeňce Schejbalové – Masarykova Univerzita Brno

Partnerům projektu: sdružení metodiků AMATE a pracovníkům Výzkumného ústavu pedagogického v Praze za spolupráci.

Ilustrace metodické příručky: Antonín Šplíchal, ilustrátor dětských knížek, Olomouc, Dolany
Programátorské a grafické práce: Michal Zdražil, McM Design, Olomouc
Grafický design metodické příručky: Michal Botek, REVOLUME, Olomouc
Programátorské práce: Ing. Petr Dobeš, PPPO  Olomouc

Zpět