jiné - Vaření
Jméno:Stanislava Kaloušová
Škola:ZŠ Baara, České Budějovice
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:jiné
Název aktivity:Vaření
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1+
Doporučený ročník:6.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák aktivizuje pojem zdravá výživa.
Žák pracuje podle pracovního postupu při vaření/pečení.
Žák zhodnotí finální výrobek.
Jazykové cíle
Žák aktivizuje názvy potravin,pochutin,tekutin, pracovních nástrojů.
Žák aktivně používá fráze: I like.... I don´t like....
Žák si procvičí odpovědi na otázky: What is this? Do you like it?
Kompetence
Kompetence komunikativní: žák využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem.
Kompetence pracovní: žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje.
Pomůcky
Kuchyňské potřeby, nádobí, potraviny, pochutinyPracovní postup aktivity


1.Ochutnej naslepo - What´s this? Do you like it? - žáci si dávají navzájem ochutnat učitelem připravené kousky potravin na talířcích.
Tip: při krájení zeleniny, ovoce, čokolády apod. dodržovat hygienu!
Žáci se ptají a odpovídají si - učitel naslouchá, pomáhá, kontroluje.

2.Give me/show us ... a fork, a spoon, a pot, a pancake... učitel jmenuje, co mají žáci podat nebo ukázat.

3.Názvy pracovních činností - cut,mix,boil,pour...

4.Make it - výroba produktu - př. ovocný salát, zeleninový salát, jednoduchý pohár...

5.Společné zhodnocení výrobku

Návrh hodnocení: indivuální

Rady / tipy z praxe: Pro krátké oživení se dají využít nápisy, upevněné na oblečení dětí - lépe si pak pamatují slova a fráze, pokud je mají"na sobě".Pracovní postup pro žáky


Předmět:pracovní výchova
Název aktivity:Vaření
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
What´s this?
Do you like it?
Give me..... show us......
Tell your partner....
Is it delicious?Zpět