zeměpis - Different place, different life
Jméno:Kateřina Musilová
Škola:ZŠ Palachova, Ústí nad Labem
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:zeměpis
Název aktivity:Different place, different life
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2+
Doporučený ročník:9.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák porovná rozdíly mezi životy lidí v různých částech na Zemi.
Jazykové cíle
Žák procvičí tvorbu a užití otázky v přítomném čase prostém.
Žák používá běžnou slovní zásobu v reálné situaci: témata: housing, free time, jobs.
Žák samostatně pracuje ve skupině a hovoří anglicky.
Kompetence
Kompetence sociální a personální: tyto kompetence žák rozvíjí prací ve skupině a dokáže naslouchat a zároveň vyjádřit vlastní názory a myšlenky.
Kompetence k učení: žák nalézá souvislosti z již osvojenými informacemi a propojuje je ke splnění úkolu, žák porovnává a vyhodnocuje fakta.
Pomůcky
počítač propojený s projektorem
obrazová dokumentace
worksheet (jeden do skupiny)
anglicko-české slovníky
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Soubor 3  Pracovní postup aktivity


1. Celé třídě se pomocí projektoru promítne ppt prezentace 6 fotek zachycující různá místa k žití na Zemi (Masajská vesnice, slum v Indii, vesnice v Česku, New York, horská vesnice v Rakousku, předmestí v USA).

2. Žáci společně navrhují, která konkrétní místa na Zemi fotky ukazují.

3. Žáci jsou rozřazeni do 6 skupin. Každá skupina dostane jeden pracovní list. Všechny listy jsou stejné, jen se odlišují fotografií.

4. Žáci odpovídají anglicky na zadané otázky. Přemýšlejí, jak se asi žije lidem, kteří bydlí v místě zachyceném na dané fotografii.

5. V případě neznalosti anglických slovíček, žáci používají slovníky a nebo se ptají učitele, který celou aktivitu monitoruje a snaží se pomoci.

6. Pracovní listy pak učitel vybere a po kontrole se mohou všechny nalepit na plakát a pověsit do učebny.


Použitá literatura, zdroje: Machalová, Petra, Zeměpis 9, pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia, 1.vydání, 2008, Fraus, 64.s, 14
Obrázky:
slumy: http://www.fotosearch.com/photos-images/slum.html
mrakodrapy: http://www.google.cz/images?oe=utf-8&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a&q=skyscrapers+photo&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=tvxATZOZNNHxsgaK-P2tDg&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CCoQsAQwAA&biw=1024&bih=575
vesnice: http://www.google.cz/images?q=villages+photo&oe=utf-8&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=Gf1ATdj3KcLOswaS5pG0Dg&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CCoQsAQwAA&biw=1024&bih=575

Rady / tipy z praxe: Pokud zbyde čas, je možné, že zástupce každé skupiny přečte před třídou, co ve skupině vymysleli a napsali. Možná je i diskuse.Pracovní postup pro žáky


Předmět:zeměpis
Název aktivity:Different place, different life
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Look at the photos in the ppt presentation and guess where they are from.
2. Then in groups look at one chosen photo in the worksheet and discuss how people probably live in the place you see.
3. Think about the picture and complete the table below. Answer all question the best way you can. Use a dictionary or ask your teacher if you need help.Zpět