hudební výchova - Musical Instruments and Orchestra
Jméno:Mgr. Tereza Kovaříková
Škola:ZŠ Velehrad
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:hudební výchova
Název aktivity:Musical Instruments and Orchestra
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1+
Doporučený ročník:7.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák se seznámí se složením symfonického orchestru a rozestavěním jednotlivých hudebních nástrojů v něm.
Žák se naučí třídit hudební nástroje do skupin.
Žák rozpozná jednotlivé i méně typické hudební nástroje podle jejich charakteristického zvuku.
Jazykové cíle
Žák vyjmenuje názvy hudebních nástrojů.
Žák použije frázi Can you play...? a krátkou odpověď Yes, I can/ No, I can´t.
Žák vyjmenuje a použije názvy kategorií hudebních nástrojů: woodwind instruments, brass instruments, string section, percussions.
Kompetence
Kompetence komunikativní: žák porozumí textu s hudební terminologií
Kompetence k řešení problémů: žák pracuje efektivně se slovníkem
Kompetence sociální a personální: žák se aktivně účastní práce ve skupině, pomáhá a přispívá ke spolupráci
Pomůcky
CD se zvuky jednotlivých hudebních nástrojů, doporučení: v případě interaktivní tabule lze zvuky přehrát rovnou z PC; kartičky s obrázky jednotlivých hudebních nástrojů; kartičky s anglicky napsanýcmi názvy hudebních nástrojů; 4 různobarevné kartičky s názvy základních nástrojových skupin; rozstříhané schéma rozestavění symfonického orchestru - barvy jednotlivých druhů nástrojů se shodují s barvami 4 skupin druhů nástrojů, se kterými pracovali v předchozím úkolu (pomůcky 3 a 4 kopírujeme podle počtu skupin ve třídě - počítáme se skupinou o čtyřech členech)
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Soubor 3  Pracovní postup aktivity


1. Can you play any musical instument? - vycházíme z osobní zkušenosti žáků, procvičujeme použití slovesa can, fráze Can you play...? a krátké odpovědi Yes, I can/ No, I can´t.

2. Žáci si na lavici připraví obrázky hudebních nástrojů. Učitel pouští z CD zvuky jednotlivých hudebních nástrojů a žáci průběžně vybírají správné obrázky, připevňují je na tabuli a doplňují správné anglické výrazy. Pokud název neznají, vyhledají jej ve slovníku.

3. Žáci pracují ve skupinkách po čtyřech. Každá skupina má k dispozici kartičky s názvy hudebních nástrojů v angličtině a kartičky s nadřazenými výrazy (woodwind instruments, brass instruments, string section, percussions). Jejich úkolem je rozdělit dané hudební nástroje do jednotlivých kategorií.

4. Žáci skládají tvar správného uspořádání orchestru. Tuto aktivitu lze provádět frontálně na interaktivní tabuli, kdy z nakreslených částí orchestru, které jsou rozděleny barevně (každá barva patří jedné skupině nástrojů), mají žáci poskládat rozestavení nástrojů a doplnit názvy skupin nebo jednotlivých nástrojů. Žáci také mohou opět pracovat ve skupinkách po čtyřech.

5. V závěru aktivity si žáci mohou zopakovat názvy hudebních nástrojů zábavnou formou osmisměrky, viz. příloha.

Klíč: Klíč k osmisměrce: obsažená slova: banjo, bassoon, bugle, cello, clarinet, cornet, drum, fiddle, fife, flute, harp, lyra, quitar, oboe, organ, piano, piccolo, recorder, saxophone, sitar, trombone, trumpet, viola, violin

Použitá literatura, zdroje:
obecné odkazy: www.wikipedia.org; www.google.com; www.infovisual.info
hud. nástroje: www.google.com/images?hl=cs&source=imghp&biw=1276&bih=599&q=instruments&gbv=2&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
wordsearch: http://homeschooling.about.com/od/freeprintables/ss/musicinstprint.htm
the visual dictionary: http://www.infovisual.info/04/pano_en.html


Pracovní postup pro žáky


Předmět:hudební výchova
Název aktivity:Musical Instruments and Orchestra
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
Today we will talk about musical instruments and symphony orchestra. My first question is: Can you play any musical instrument?

Now you are going to listen to the sounds of different musical instruments. Try to choose the right picture belonging to the sound, that you hear.....then take a picture of that instrument, put it on the board and write the name of the instrument in English. If you don´t know the word, please find it in the dictionary.

Make groups of four members, please. There are pictures with names of the musical instruments. Please try to divide them to the four groups - woodwind instruments, brass instruments, string section, percussions.

You have cards with parts of a symphony orchestra. Try to compose them as they are in the real orchestra.

And now try to find the names of musical instruments in the crossword, please.
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Soubor 3  Zpět