hudební výchova - Poslech, komunikace, vyplňování
Jméno:Radovan Křivánek
Škola:Evropská základní škola
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:hudební výchova
Název aktivity:Poslech, komunikace, vyplňování
Jazyk:NJ
Jazyková úroveň:A2
Doporučený ročník:9.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žáci se seznámí s obdobím klasicizmu v hudbě a s hudebními skladateli tvořícími v tomto období, poslouchají hudbu s porozuměním jejím prostředkům. Seznamují se s hudebními formami klasicizmu.
Jazykové cíle
Žáci se orientují v textu, třídí nejdůležitější informace a systematizují je, kladou otázky ke zjištění požadovaných informací, poslouchají hudbu s porozuměním.
Kompetence
Komunikativní - formulují a vyjadřují myšlenku na základě slyšeného, kladou otázky a odpovídají na ně.
Sociální a personální - respektují jiný názor, diskutují k tématu ve skupině.
Pomůcky
Interaktivní tabule, notebook, slovníky, internet.
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1. Žáci se účastní motivačního rozhovoru k tématu dnešní hodiny.
2. Společně sledují žáci prezentaci připravenou učitelem a spontánně diskutují s učitelem o shlédnutých
sekvencích. Neznámá slova vyhledávají žáci ve slovníku. Součástí prezentace je i hudba, kterou žáci
poslouchají. Během prezentace si žáci dělají poznámky, snaží se zachytit podstatné informace.
3. Po ukončení prezentace zpracovávají žáci úkoly na pracovním listu, který dostanou od učitele. Délka
samostatné práce asi 10 - 15 minut. Obtížnost pracovního listu si učitel upraví podle úrovně své skupiny,
nebo žáky nechá pracovat ve dvojicích.
4. Společná kontrola vypracovaných úkolů - žáci kontrolují podle pokynů učitele, každý bod společně německy
okomentují, diskutují, upřesňují informace.

Návrh hodnocení: Ke každému skladateli říci alespoň jednu větu.

Klíč: Klíčem je power pointová prezentace, kde jsou uvedeny všechny požadované informace.

Použitá literatura, zdroje: www.wikipedia.cz, Milan Kuna-Skladatelé světové hudby-Fragment 50stran, informace z přednášek VŠ

Rady / tipy z praxe: Žáci sledují prezentací s možností zapojit se otázkami, informacemi ap. kdykoliv k tématu. Pokud nějaké slovíčko neznají, najdou je ve slovníku. Mají k dispozici také internet, na kterém společně najdeme informace o daných skladatelích nebo o hudbě. Po vyplnění pracovních listů žáky, projdeme společně všechny body, zkontrolujeme správné odpovědi. Na konci vyučovací hodiny probíhá rekapitulace probrané látky a ještě jednou poslech hudby.Pracovní postup pro žáky


Předmět:hudební výchova
Název aktivity:Der Klassizismus
Jazyk:NJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Hört ihr gern Musik? Welche? Habt ihr eine/n Lieblingssänger/in, Lieblingsgruppe? Hört ihr auch klassische
Musik? Wo? Mit wem? Welche Komponisten kennt ihr? Wisst ihr zufälligerweise, was Klassizismus ist (Architektur...)?
2. Seht euch die Präsentation zum Klassizismus an, macht Notizen. Unbekannte Wörter findet ihr im Wörterbuch.
3. Arbeitet selbstständig (zu zweit), ergänzt die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt.
4. Kontrolliert die Lösungen.
Přílohy
Soubor 1  Zpět