občanská výchova - naše obec - popis plánu obce
Jméno:Martin Michal Pavlovič
Škola:ZŠ Čeladná
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:občanská výchova
Název aktivity:naše obec - popis plánu obce
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1
Doporučený ročník:6.třída
Předpokládaná délka:více vyučovacích hodinCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák se seznámí s důležitými a významnými místy obce.
Jazykové cíle
Žák aktivizuje a rozšiřuje slovní zásobu k tématu obec, město.
Kompetence
Kompetence komunikativní: žák využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem.
Kompetence sociální a personální: žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektuje různá hlediska.
Pomůcky
Pomůcky k výrobě plánu obce: papír, tužka, foto, internet, mapky; slovníky
Pracovní postup aktivity


1. Motivace - rozhovor o významných místech obce Čeladné a základních datech historie. Co se mi v obci líbí co ne. Případné doplnění znalostí. Návaznost na aktivity z předchozích hodin.

2. Výroba plánu obce, jeho zakreslení

3. Důležitá místa v obci - doplnění a vyhledání názvů v Aj. Žáci vyhledají neznámé výrazy ve slovníku a výrazy zapíší do plánu obce a na své osobní listy. Učitel nezapomene na procvičení výslovnosti podle obr. na interaktivní tabuli. Žáci zahájí přiřazováním názvů.

4. Popis plánku obce v angličtině. Žáci nejprve vyhledají výrazy - matching, doplní fráze, viz pracovní list. Kontrolu lze provézt na interaktivní tabuli.

5. Závěrečná prezentace plánku s popisem významných a oblíbených míst.

6. Žáci zpracují závěrečnou prezentaci, minireklamu na obec, např. turistický leták. Žáci aktivně využijí získanou slovní zásobu.

Použitá literatura, zdroje: Janošková a kol., Občanská výchova pro šestý ročník ZŠ, FRAUS, 2003 Česko-anglický mluvník., LINGEA, 2008 slovník - např. online: http://dictionary.cambridge.org/search/british/?q=village; doplňující materiály k tématu obec - Čeladná
Pracovní postup pro žáky


Předmět:občanská výchova
Název aktivity:výroba plánu obce, vyhledávání a nácvik sl. zásoby - téma obec, město
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
Steps 1 and 2 in Czech

Find out the new words. Write them down in your worksheets and plans.

Match the phrases in your worksheets. Complete the dialogues. Describe your plans at the end.

Step 5 in Czech

Tell us some sentences about our village. Prepare a very short advertisement for tourists.
Přílohy
Soubor 1  Zpět