hudební výchova - Sag mir, wo die Blumen sind
Jméno:Mgr. Danuše Pechová
Škola:ZŠ Litovel, Vítězná 1250
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:dějepis
Název aktivity:Sag mir, wo die Blumen sind
Jazyk:NJ
Jazyková úroveň:A1+
Doporučený ročník:9.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák zná cenu míru, uvědomuje si důsledky válek a význam mírových hnutí ve světě.
Jazykové cíle
Žák si obohacuje slovní zásobu, nacvičuje zvukovou podobu slov, přiřazuje obrazový materiál k textu a tím rozvíjí dovednosti poslechu s porozuměním.
Kompetence
K řešení problému - orientace v cizojazyčném prostředí, hledání řešení.
Občanské - intolerance, násilí, rasová nesnášenlivost, válečné konflikty.
Pomůcky
CD, přehrávač, text písně v ČJ a NJ, barevné papíry, projekce dobových dokumentů, tabule, Č-N, N-Č slovník pro každou skupinu
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Soubor 3  Pracovní postup aktivity


1. Žáci se zúčastní motivačního rozhovoru k tématu války v našich dějinách, vliv na život běžného
obyvatelstva, mír a mírová hnutí...
2. Společný poslech písně "Sag mir, wo die Blumen sind", během kterého si žáci dělají poznámky - snaží se
zachytit některá slova, kterým rozumějí.
3. Žáci zapisují známá slova z textu na tabuli, aktivizují známou slovní zásobu.
4. Malé skupiny (po 2-3 žácích) pracují s ilustracemi (rozstříhanými obrázky z PL1), které přiřazují při
druhém poslechu k jednotlivým slokám. Skupiny mohou pracovat i s napsaným textem (PL1).
5. Společná kontrola práce skupin.
6. Žáci individuálně nebo ve skupinách podtrhávají klíčová slova v německém textu na PL1 (Blumen, Mädchen,
Männer, Soldaten, Gräber), mohou využít ilustrací nebo aktivizované slovní zásoby napsané na tabuli.
7. Žáci zapíší klíčová slova na tabuli, nacvičují výslovnost.
8. Každá skupina vyrobí papírovou kytku a vpíše klíčová slova na okvětní plátky. Kolem píší složená slova
obsahující klíčové slovo (viz klíč). Mohou použít slovník.
9. Čtení s porozuměním: Žáci v malých skupinách dostanou krátký německý text s hlavními informacemi o
autorovi písně a německé variantě textu na PL2. Jejich úkolem je odpovědět na několik otázek k textu.
10.Žáci ve skupinách společně kontrolují odpovědi, učitel vyhodnotí práci skupin. Žáci mohou porovnat německý a český, případně i anglický text na PL3.
11.Společná diskuze nad významem politicky orientovaných písní.
12.Žáci dostanou domácí úkol: vyhledat slovo "mír" v co největším množství světových jazyků, slova
mohou zapsat na barevné papíry a umístit ve třídě.Návrh hodnocení: Většina aktivit v hodině je hodnocena frontálně.

Klíč: Text písně je součástí pracovního listu. PL 1 - obrázky jsou ve správném pořadí před rozstříháním. Klíč ke kroku 8: Blumen - Blumentopf, Blumengeschäft, Blumenstrauß, Blumenkohl, Alpenblumen ap. Mädchen - Mädchenname, Mädchenbluse, Mädchenbekleidung, Zimmermädchen, ap., Männer - Männerchor, Männermode, Männerkosmetik, Männerbekleidung, Männerhose..ap. Soldatenkleid, Soldatenleben, Soldatenlied, Soldatengräber..ap. Gräber - Grabstein, Soldatengrab ap. Klíč k PL2 je součástí PL.

Použitá literatura, zdroje: Hudba: Petr Seeger, český text: Jiřina Fikejzová, originál textu
Pracovní postup pro žáky


Předmět:dějepis
Název aktivity:Sag mir, wo die Blumen sind
Jazyk:NJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Was bedeutet das Wort "Krieg"? Was bedeutet der Krieg im Leben? Was weißt du über den 1. und den. 2.
Weltkrieg? (auf Tschechisch) Was bedeutet das Wort "Frieden"?
2. Hör zu. Was verstehst du? Schreib die bekannten Wörter ins Heft.
3. Schreib die Wörter an die Tafel.
4. Arbeitet in Gruppen. Ordnet die Bilder den Strofen zu.
5. Wie ist das richtig? Kontrolliert.
6. Such und unterstreiche die wichtigsten Wörter (Schlüsselwörter). Welche sind das?
7. Schreibt die Wörter an die Tafel. Hör zu und sprich nach.
8. Arbeitet in Gruppen, bastelt eine Blume mit 5 Blättern. Schreib die Schlüsselwörter auf die Blätter.
Schreib (suche im Wörterbuch) Wörter, die mit Schlüsselwörtern neue Wörter bilden (Komposita - složená
slova).
9. Lies den Text und beantworte die Fragen.
10.Kontrolliert eure Antworten.
11.- 12. Hausaufgabe: Such das Wort "Frieden" in anderen Fremdsprachen.

Zpět