zeměpis - Austrálie
Jméno:Pavla Pospíšilová
Škola:CMG a SOŠPg, Lerchova 63 Brno
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:zeměpis
Název aktivity:Austrálie
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2
Doporučený ročník:9.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák si osvojí základní zeměpisné znalosti o Austrálii
Jazykové cíle
Žák se seznámi se zeměpisnými výrazy.
Žák používá zeměpisné výrazy typické pro Austrálii.
Kompetence
Kompetence komunikativní - žáci se učí správné výslovnosti a používání vlastních geografických jmen v cizím jazyce
Pomůcky
Mapa Austrálie, pracovní listy pro žáky
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Soubor 3  Pracovní postup aktivity


1. Žáci se seznámí se slovy, která jsou typická pro Austrálii pomocí hledání v osmisměrce. Nová slovíčka jim učitel pomůže osvojit, vysvětlí jejich význam pro Austrálii.

2. Žáci se pokusí odpovědět na otázky kvízu. 5 odpovědí znají z předchozí aktivity, zbylých 5 odkazuje na již probrané učivo v hodinách zeměpisu, dějepisu či přírodopisu.

3. Žáci pomocí popisů k slepé mapě určí jednotlivé státy a teritoria Austrálie. Na tabuli je třeba před aktivitou nakreslit růžici a zopakovat světové strany v angličtině. Při společné kontrole se jednotlivé doplněné položky ukážou na velké nástěnné mapě. Vyučující několikrát zřetelně vysloví názvy jednotlivých států, teritorií a moří, žáci opakují.

Klíč: Aktivita 1 - osmisměrka: (Over, Down, Direction) ABORIGINES(1,1,SE) AUSTRALIA(11,6,S) BOOMERANG(9,11,NW) CONTINENT(9,10,W) DOWNUNDER(10,1,SW) EQUATOR(2,6,SE) GDAY(15,5,N) KANGAROO(9,8,N) KOALA(14,3,W) OUTBACK(2,7,NE) REEF(6,4,NW) SHEEP(8,5,SW) STATION(1,15,E) SYDNEY(10,4,S) Aktivita 2 - Australia Quiz 1.down under 2.aborigines 3.United States 4.outback 5.sheep 6.station 7.pouch 8.coral 9.prison 10.boomerang

Použitá literatura, zdroje:
Aktivita 1: http://www.pocanticohills.org/australia/wordsearch.htm
Aktivita 2: http://www.pocanticohills.org/australia/quiz.htm
Aktivita 3: http://www.enchantedlearning.com/subjects/continents/Australia/label/labelaus.shtml

Rady / tipy z praxe: Žáci se snaží dělat jednotlivé aktivity samostatně, pokud si neví rady, radí se se sousedem. Kdo je hotov a předloží pracovní list ke kontrole, může chodit po třídě a pomáhat. Jakmile jsou všichni hotovi, probíhá společná kontrola. Vyučující dbá na správnou výslovnost geografických jmen.Pracovní postup pro žáky


Předmět:zeměpis
Název aktivity:Austrálie
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
You will be given a list of words which characterize Australia. Find them in a wordsearch. They can go in any of 8 directions.

Try to answer these questions about Australia. Five of these answers are words from the previous activity. You should know the rest of the answers from your geography, history or science lessons.

Read the description of states and territories in Australia carefully and label them on the map.Zpět