výtvarná výchova - Dárková taška zdobená ubrouskovou technikou
Jméno:Kateřina Poulová
Škola:ZŠ a MŠ Třebíč, Na Kopcích 342
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:výtvarná výchova
Název aktivity:Dárková taška zdobená ubrouskovou technikou
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1+
Doporučený ročník:8.třída
Předpokládaná délka:více vyučovacích hodinCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák narýsuje požadovaný tvar dle daných rozměrů.
Žák složí papírovou tašku s pomocí předlohy v podobě obrázků a psaných instrukcí
Žák umí použít ubrouskovou techniku.
Jazykové cíle
Žák umí anglicky pojmenovat použité pomůcky: balicí papír, tužka, pravítko, nůžky, lepidlo, děrovačka, ozdobný provázek, barevný papír, papírový ubrousek, štětec, další dekorativní ozdoby.
Žák rozumí instrukcím v anglickém jazyce a umí podle nich vytvořit dárkovou tašku.
Kompetence
Kompetence k učení: žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí
Kompetence k řešení problémů: žák vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Kompetence sociální a personální: žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí
Kompetence pracovní: žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky, přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot, využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech.
Pomůcky
1. balicí papír (cca 35cm x 25cm)
2. tužka, pravítko, nůžky
3. disperzní lepidlo
4. děrovačka
5. ozdobný provázek/šňůrka (cca 60cm)
6. barevný papír (1 list)
7. papírový ubrousek s obrázkovými motivy
8. štětec
9. další ozdoby dle fantazie (flitry, papírové hvězdy, mašle, apod.)
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1. Narýsování obdelníku (33cm x 21 cm) - základ pro tašku
2. Vystřižení, složení a slepení narýsovaného tvaru (vyrobení taštičky)
3. Pozadí pro obrázek - vystřižení a nalepení barevného papíru (ve tvaru obdelníku) na složenou taštičku
4. Vystřižení obrázku z ubrousku, oddělení spodních vrstev ubrousku
5. Aplikace lepidla na pozadí - obdelník z barevného papíru
6. Přilepení obrázku
7. Úprava obrázku mokrým štětcem, schnutí lepidla
8. Vytvoření otvorů na provlečení provázku, navlečení provázku
9. Aplikace další vrstvy lepidla na obrázek
10. Schnutí lepidla
11. Další případné nalepení ozdob (flitry, papírové hvězdy, mašle, atd.)


Použitá literatura, zdroje: BARFFOVÁ, Ursula; BURKHARDTOVÁ, Inge. Velká kniha pro malé mistry. Praha : Ikar, 1995. 224 s. 134 s. další inspirace na http://www.vytvarnetechniky.cz/decoupage/

Rady / tipy z praxe: Aby se taška lépe skládala, je dobré mít na každé čárkované a tečkované lince "vytlačenou" linku nůžkami. Místo disperzního lepidla lze použít lepidlo Hercules. Pro rychlejší schnutí lepidla žáci mohou použít fukary na sušení rukou (pokud jsou k dispozici).Pracovní postup pro žáky


Předmět:výtvarná výchova
Název aktivity:Vánoční dárková taštička
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Draw the shape of the bag on the brown paper (or any solid one)
2. Cut the shape out
3. Cut the paper on the solid lines and fold it on the broken lines (to make the folding easier,use scissors and a ruler to retrace the lines to be folded)
4. Fold in the thick stripe on the top, stick it
5. Stick the left and the right edges of the bag
6. Fold in part 1 and 2, then 3a and 3 b, and finally part 4 to make the bottom of the bag (stick parts 1-4 together so there is no hole on the sides)
7. Fold in the sides on the dotted line
8. Put the bag back side up on the table (stuck part up) and smooth it flat out to make a transverse folding of the bottom
9. Choose a coloured paper and cut two rectangles (they should be a little bit smaller than the bag)
10. Stick the rectangles on both sides of the bag
11. Cut the picture out of the paper napkin (if any, remove the bottom parts of the paper napkin)
12. Apply some glue on the coloured rectangles - use a brush (do not apply the glue on the paper napkin - it is too thin)
13. Stick the picture on the coloured rectangles and smarten the pictures with a wet brush
14. To make the holes, fold the bag flat on the upper edge
15. Then pull the string (approximately 60cm long) through the holes and tie a knot
16. As soon as the glue gets dry, apply another coat of glue on the picture
17. Let the glue get dry...and...the bag is done
18. You can stick some other decorations on the bag (sequins, paper stars, bows, etc.)
Přílohy
Soubor 1  Zpět