hudební výchova - What music do you like?
Jméno:Radek Šlangal
Škola:Základní škola Mělník
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:hudební výchova
Název aktivity:What music do you like?
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1
Doporučený ročník:7.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Hudební žánry
Jazykové cíle
Žák používá hodnotící adjektiva (awsome, not bad, terrible).
Žák vyjadřuje názor (I think...).
Žák si zopakuje a procvičí SZ hudebních žánrů.
Kompetence
Kompetence komunikativní: žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory
Kompetence sociální a personální: žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska
Pomůcky
pracovní list (viz. příloha) / flashcards
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


Varianta č.1
Každý žák dostane kopii pracovního listu (na formátu A4 se vešly dva totožné pracovní listy)
Vyučující použtí ukázky hudebních skladeb různých žánrů, společně s žáky žánr pojmenuje
Žáci do pracovního listu poznamenají své osobní hodnocení žánru (Awsome - Not bad - Terrible!)
Výřeční jedinci si svůj názor (kladný i/nebo záporný) obhájí

Varianta č.2 (o něco více akční)
Jsou vybráni 3 žáci a každému je dána jedna z "názorových" flashcards (Awsome - Not bad - Terrible!)
Žáci jsou rozmístěni po různých koutech učebny tak, aby kolem nich byl prostor pro více žáků
Vyučující pouští ukázky skladeb různých žánrů (zde mohou děti nejprve vyjádřit názor, poté až žánr pojmenovat)
Žáci vyjádří svůj názor tím, že se přesunou pod/k flashcard (drženou jedním z výše uvedených). Např. žáci, kterým se ukázka velice líbil se přesunou k onomu spolužákovi, jenž drží flashcard AWSOME. Kdo se s ukázkou dokáže vyrovnat, stoupne si k NOT BAD. Komu se ukázka nelíbí ani trochu, jde k TERRIBLE.

Možnosti:
Je-li aktivita předem domluvená, mohou žáci pouštět své ukázky (ale doporučuji mít vlastní rezervu, znáte je...:-))
Žáci mohou říkat názvy kapel a jména zpěváků. Pokud je ostatní znají, obejdeme se bez ukázky.
Můžete je rovněž nějak legálně donutit, aby sborově přečetli svůj názor (konec konců je to jen 1 slovo).
Gramatika nezná hranic, tudíž mohou svůj názor uvádět frází, např: "I think this song/band/singer is ..."

Klíč: AWESOME = užásný, fantastický ... NOT BAD = ujde to TERRIBLE = příšerný

Rady / tipy z praxe: Jen klid... :-)Pracovní postup pro žáky


Předmět:hudební výchova
Název aktivity:What music do you like?
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. The teacher will play some music.
2. Can you name it? (rock, pop, country...)
3. Do you like it? Write your opinion on your worksheet.Zpět