tělesná výchova - Stretching
Jméno:Pavel Trnka
Škola:ZŠ Sokolov, Rokycanova 258
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:tělesná výchova
Název aktivity:Stretching
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2+
Doporučený ročník:7.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák si protáhne zkrácené svalové skupiny.
Jazykové cíle
Žák aktivně používá slovesa pohybu a rozkazovací způsob.
Žák aktivizuje slovní zásobu týkající se částí těla.
Kompetence
Kompetence komunikativní: žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje.
Kompetence sociální: žák podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu.
Pomůcky
učitel nebo žák jako demonstrátor, popř. kartičky s obrázky, kartičky s popisemPracovní postup aktivity


1. Učitel předcvičuje a zároveň komentuje cvičení v angličtině, žáci cvičí podle učitele. (princip TPR)

2. Učitel opakuje, ale nedemonstruje, žáci cvičí jen podle pokynů.

3. Vybraný žák (dobrovolník) udílí pokyny a předcvičuje.

4. Předcvičující žáci se střídají a vybírají ze zásobníku cviků (mohou použít kartičky s nápovědou).
Tip: obměna - žáci přiřazují k obrázkům text.

Návrh hodnocení: slovní

Použitá literatura, zdroje: http://www.myfit.ca/exercisedatabase/stretches.asp?exercises=flexibility

Rady / tipy z praxe: doporučení: neznámé výrazy a slovní spojení probrat nejdříve v hodině Aj cviky zařazovat postupně a přidávat až po zvládnutí předchozích /jak porozumnění pokynů, tak i samostatný komentář/Pracovní postup pro žáky


Předmět:tělesná výchova
Název aktivity:stretching
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1) Stand upright.
2) Step forward with your right leg.
3) Slowly bend your right knee, keeping your left leg straight.
4) Continue to bend your right knee.
5) Hold for 5 seconds.
6) Return to the start position.
7) Repeat steps 1 - 6 five more times.
8) Perform with your left leg forward.
----------------------------------------------
1) Stand upright.
2) Bend over and attempt to touch your toes while keeping your knees straight.
3) Hold for 5 seconds.
4) Return to the start position.
6) Repeat steps 1 - 4 five more times.
------------------------------------------
1) Stand upright.
2) Spread your legs shoulder distance apart.
3) Slowly lean to your right while bending your right knee.
4) Keep your left leg straight.
5) Hold for 5 seconds.
6) Return to the start position.
7) Repeat steps 1 - 6 five more times.
8) Perform again, this time leaning to the left.
-------------------------------------------
1) Lie flat on the floor.
2) Place your arms by your side.
3) Slowly raise your legs over your head.
4) Continue to raise your legs until your toes touch the floor behind your head.
5) Hold the position for 15 seconds.
6) Repeat 3 times.
-------------------------------------------
1) Lie flat on your stomach.
2) Push up with both arms bending backwards.
3) Continue until your arms are straight.
4) Hold the position for 15 seconds.
5) Repeat 3 times.
-------------------------------------------
1) Sit on the floor with your legs straight out in front of you.
2) Reach forward towards your toes.
3) Hold the position for 15 seconds.
5) Repeat 3 times.
-------------------------------------------
Přílohy
Soubor 1  Zpět