dějepis - Archeologický výzkum
Jméno:Vlasta Vaňková
Škola:ZŠ Jungmannova Litovel
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:dějepis
Název aktivity:Archeologický výzkum
Jazyk:NJ
Jazyková úroveň:A1
Doporučený ročník:6.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák se seznámí s archeologickým výzkumem, popisuje, kdo jsou archeologové, co dělají. Třídí a doplňuje informace o nálezech z doby kamenné.
Jazykové cíle
Žák si rozšiřuje slovní zásobu, odhaduje význam některých slov (např. složených).
Kompetence
Pracovní - vyhledávání a třídění materiálu.
Sociální - týmová spolupráce ve skupině.
K řešení problému - aplikace různých postupů, využití kreativity, intuice.
Pomůcky
obrazový materiál, pracovní listy, případně NJ-ČJ, ČJ-NJ slovník
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Soubor 3  Pracovní postup aktivity


1. Žáci se zapojí do motivačního rozhovoru s učitelem, odpovídají na otázky: Kdo je archeolog? Jakou práci
dělá? Kde pracuje? Jaké má vlastnosti? V asociogramu mohou hledat odpovídající vlastnosti (přesný,
pořádný, zvědavý, trpělivý..ap.) Mohou pracovat se slovníkem.
2. Žáci se seznámí s úkolem dnešní aktivity - rozvíjet schopnost vyhledávání, třídění a zakreslení nálezů z
doby kamenné a poskytnutí informací k nim.
3. Žáci se rozdělí do pracovních skupin a pracují podle pokynů učitele.
4. Údaje na pracovním listu 1 doplňují žáci společně ve dvojici nebo malé skupině, pomoc najdou "v kartotéce"
tj. na místě v učebně, kde jsou položeny rozstříhané obrázky s německými popisky z PL2 (první sada
obrázků). Tam mohou žáci zjišťovat německý název, který musí zapsat do svého listu (může být k dispozici
více sad obrázků).
5. Žáci mohou hledat obrázky bez německých popisků, ty může učitel ukrýt v učebně (může práci ztížit
tím, že obrázky rozstříhá, aby je museli žáci nejdříve správně složit). Pro každou skupinu je připravena
jedna sada obrázků. Žáci obrázky vyhledávají, kompletují a vyplňují svůj pracovní list.
Varianta: Každá skupina dostane v obálce svou rozstříhanou sadu, kterou skládá a následně vyplňuje svůj
pracovní list.
6. Dále žáci doplňují německá slovesa a informace (české věty) z 2. sady obrázků do svého pracovního
listu. Slovesa i věty jsou jim k dispozici rovněž v kartotéce. Informace mohou doplnit i vlastními
znalostmi. Podle obrázků žáci odhadují, ke kterým nálezům se německá slovesa a české věty hodí.
7. Na závěr provedou skupiny spolu s učitelem kontrolu a vyhodnocení.


Návrh hodnocení: 1. Sebekontrola a sebehodnocení ve skupině. Skupina porovná svůj vyplněný pracovní list s klíčem , s pomocí učitele si přidělí body podle správně splněných úkolů. 2. Učitel vyhodnotí práci skupin, přidělí body za správnost odpovědí na PL a za spolupráci v rámci skupiny.

Klíč: Klíč je přiložen v souboru u pracovního listu.

Použitá literatura, zdroje: webové odkazy jsou u PL1
Pracovní postup pro žáky


Předmět:dějepis
Název aktivity:archeologický výzkum
Jazyk:NJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Wer ist ein Archäologe? Wo arbeitet er? Was macht er? Wie ist er? (pünktlich, neugierig, ordentlich,
genau, geduldig, usw.) Wie findest du das? Möchtest du Archäologe von Beruf werden? Warum?
2. Du bist ein Archäologe. Du suchst, sortierst, zeichnest die Fundstücke und suchst Informationen.
3. Arbeitet in Gruppen.
4. Sucht die Fundstücke und ergänzt die Arbeitsblätter. Suche, zeichne (male) und schreib!
5. Das Bilderwörterbuch (die Kartei) kann euch helfen.
6. Ordne die Verben und Informationen den Fundstücken zu.
7. Kontrolliert in Gruppen. Wie viele Punkte habt ihr gewonnen?

Zpět