výtvarná výchova - Pravěkým umělcem
Jméno:Martina Dostálová
Škola:ZŠ K. Pokorného 1382
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:výtvarná výchova
Název aktivity:Pravěkým umělcem
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1
Doporučený ročník:6.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák se seznámí s pravěkým uměním a jeho vlivem na umění současné.
Žák pracuje technikou suchý pastel.
Žák kreslí stylizované figury zvířat.
Jazykové cíle
Žák si upevní slovní zásobu zvířat: a mammoth, a rock goat, a bizon, a horse, a bull, a deer.
Žák si rozšíří slovní zásobu: a cave, a hunter, a spear.
Žák popíše obrázek pomocí vazby there is/are a používá přítomný čas průběhový.
Kompetence
Kompetence občanská: žák si vytváří pozitivní vztah k uměleckým dílům
Kompetence sociální a personální: žák se podílí na utváření příjemné atmosféry ve třídě a vytváří si pozitivní představu o sobě samém
Pomůcky
Karty se slovní zásobou, karty-obrázky pravěkých motivů, slovníky.
Obrazové reprodukce pravěkých jeskynních maleb.
Suché pastely, výkres A4.
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1. Učitel česky popisuje reprodukci pravěké malby.

2. Prezentuje na reprodukci odbornou slovní zásobu, žáci přiřazují karty slov k obrázkům na tabuli.

3. Žáci anglicky pojmenují odstíny barev, se kterými budou pracovat.

4. Malba suchým pastelem.

5. Učitel při práci klade jednotlivým žákům anglicky otázky o tom, co kreslí.

6. Žáci anglicky popisují svoji dokončenou kresbu.

7. Hodnocení prací žáky i učitelem česky.

Použitá literatura, zdroje: Inspirace na: www.onestopclil.com; Zajímavá prezentace pravěku v ČJ na: http://prezentace.smd.cz/02.html; Další obrázky hledejte podle potřeby na google - obrázky - pravěk
Pracovní postup pro žáky


Předmět:výtvarná výchova
Název aktivity:Pravěkým umělcem
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
Look at some animals in this primaeval picture. This is a mammoth, a rock goat, a bizon, a horse, a bull and a deer. Try to match the animal cards with their names. Let´s learn some more words: a cave, a hunter, a spear.

What colours can you use for painting the cave wall? The animals are drawn black.

What are you drawing now? How many animals are there in your picture? What animal is this? You can draw
a hunter or some spears too.

Now describe your picture to the others, please.Zpět