zeměpis - Canada
Jméno:Marie Hašková
Škola:ZŠ Pardubice, Josefa Ressla
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:zeměpis
Název aktivity:Canada
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2
Doporučený ročník:7.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák se dozví základní informace o Kanadě a jejím územním rozdělením.
Jazykové cíle
Žák porozumí anglickému textu o Kanadě.
Žák v textu vyhledá informace, přiřadí termíny a jejich definice.
Kompetence
Kompetence k učení - žák vyhledává a třídí informace v textu.

Pomůcky
Pracovní listPracovní postup aktivity


1. Žáci si přečtou krátký text o Kanadě.

2. Poté žáci přiřadí názvy provincií a teritorií Kanady k jejich zkratkám v mapě.

3. Přiřadí termíny k jejich vysvětlivkám.

4. Zvolí správný termín pro zkratku sq km.

5. Napíší název provincií na základě přeneseného významu.

6. Vyhledají v textu odpovědi na otázky.

Klíč: 2. Alberta - AB, British Columbia - BC, Manitoba - MB, New Brunswick - NB, Newfoundland and Labrador - NF, Nova Scotia - NS, Ontario - ON, Prince Edward Island - PE, Quebec - QC, Saskatchewan - SK, Northwest Territory - NT, Yukon - YK, Nunavat - NU 3. 1)J 2)H,I 3)K 4)H,I 5)G 6)D 7)A 8)E 9)B 10)F 11)C 4. sq km - c) 5. a) Prince Edward Island, b) Newfoundland and Labrador, c) British Columbia, d) Northwest Territory 6. a) 33.8 million, b) 9.9 million sq km, c) Aboriginal People, d) English and French, e) Canadian dollar

Použitá literatura, zdroje: Internet - obrázky: http://wwp.greenwichmeantime.com/time-zone/north-america/canada/, http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm. Výkladový slovník: http://www.macmillandictionary.com/

Rady / tipy z praxe: Začít hodinu s "Language shower" - např. ukázat obrázek či skutečný javorový list, dávat k němu otázky, vybarvit ho následně červeně a opět se ptát, až dojdete ke koncovým slovům: vlajka Kanady a KanadaPracovní postup pro žáky


Předmět:zeměpis
Název aktivity:Canada
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Read the text about Canada.
2. Match the names of provinces and territories 1-13 to their abbreviations in the map.
3. Match words 1–11 to their explanations.
4. What does the abbreviation "sq km" mean? .............
5. Write the names of the provinces.
6. Answer the questions - you can find the answers in the text above.
Přílohy
Soubor 1  Zpět