tělesná výchova - Kruhový trénink sportovní třídy - zaměření aerobik
Jméno:Michaela Hlatká
Škola:ZŠ Komenského II, Zlín
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:tělesná výchova
Název aktivity:Kruhový trénink sportovní třídy - zaměření aerobik
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2
Doporučený ročník:8.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák rozvíjí silové schopností, zvýšuje fyzickou zdatnost pomocí kruhového tréninku.
Jazykové cíle
Žák aktivně používá slovní zásobu pro kruhový trénink - pozdravy, povely, téma: Člověk a části těla.
Klíčová slova: viz. příloha
Kompetence
Kompetence komunikativní: žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění
Pomůcky
tělocvična - gymnastický malý sál,medicinbaly,švihadla,žebřiny
hudba
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1. Nástup
2. Obsah hodiny - posilování,rozvoj fyzické zdatnosti: viz Pracovní postup
3. Závěr - strečink,shrnutí hodiny

Návrh hodnocení: U žáků se předpokládá znalost slovní zásoby - lidské tělo - možná spolupráce s učitelem přírodopisu

Použitá literatura, zdroje: Názvosloví pro cvičitele - Karel Appelt, D. Horáková, L. Novotný,- nakladatelství Olympia,Praha,rok 1989,počet stran 244 Anglicko - český slovník,např. nakladatelství Fraus

Rady / tipy z praxe: Hodina Tv je poměrně specifická,po žácích nevyžaduji písemnou zpětnou vazbu,ani jiné písemné záznamy,vše je založeno na vzájemné komunikaci v hodině.V budoucnosti je možná příprava metodický listů pro žáky s anglickou sportovní terminologií. Poněvadž jsem odučila pouze jednu hodinu CLIL Tv,zatím nejsou metodické lity připraveny.Pracovní postup pro žáky


Předmět:tělesná výchova
Název aktivity:kruhový trénink
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
Instrukce jsou součástí pracovního postupu učitele.Zpět