Výživová pyramida - jiné

Jméno:Mgr. Iveta Horáková
Škola:ZŠ Trnava (okr.Zlín)
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:jiné
Název aktivity:Výživová pyramida
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1+
Doporučený ročník:8.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák se seznámí s pojmy výživová pyramida a zdravé a nezdraví jídlo. Žák zná základní skupiny výživové pyramidy. Žák určí základní lidské chutě - How does it taste?
Jazykové cíle
Žák aktivně používá slovní zásobu z oblasti: food. Žák používá přídavná jména vyjadřující chutě. Žák pokládá a odpovídá na otázky související se zdravou výživou.
Kompetence
Kompetence k učení: žák třídí informace na základě jejich pochopení, uvádí věci do souvislostí Kompetence komunikativní: žák vyjadřuje svoje názory, rozumí kladeným otázkám Kompetence k řešení problémů: žák rozpozná problém a dokáže jej samostatně řešit.
Pomůcky
pracovní listy 1-3; pastelky; typické potraviny určitých chutí (např. sůl, burákové máslo, brambůrky, cukr, med, javorový sirup, citrón, ocet, citrónka, kyselá okurka, horčice, kafe, černý čaj, různé ovoce), lžíce, voda, šátek
Přílohy
Soubor 1  Soubor 2  Soubor 3  Pracovní postup aktivity


1. Uvodní diskuse na téma jídlo (oblíbené/neoblíbené jídlo, pořady o jídle a o vaření)

2. Seznámení s výživovou pyramidou, viz. pracovní list 1 - žáci doplní slovíčka a barevně barevně vybarví

3. Jak to chutná? - žák rozpoznání základních chutí se zavázanýma očima (slané, sladké, kyselé, hořké) a nakreslí model jazyka

4. Co je důležité pro tvé tělo, viz pracovní list 2

5. Opakování - hra A-Z kvíz, viz pracovní list 3 - učitel čte popis věci dle vybraného písmena


Návrh hodnocení: neformální hodnocení: silné stránky - zapojení všech smyslů; závěrečná hra - kontrola slovní zásoby

Klíč:

Použitá literatura, zdroje: CALABRESE, I.; RAMPONE, S.: Cross-Curricular Resources for Young Learners. Oxford: Oxford University Press, 2009. str. 208, s.77. ISBN 19-4425889. Kol. autorů.: Children´s first dictionary. Bratislava: Slovart Bratislava, 1990. str.190. ISBN 80-85163-16-0. The food guide pyramid: http://kidshealth.org/kid/stay_healthy/food/pyramid.html The food pyramind: http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/files/Healthy-Eating-Pyramid-handout.pdf

Rady / tipy z praxe: Toto téma je vhodné do hodin Přírodopisu, Občanské výchovy nebo Výchovy ke zdraví. Také se můžete dohodnout s učitelem VV nebo Pracovní výchovy, kde si žáci mohou výživovou pyramidu vyrobit a nalepit sami z letáků různých supermarketů (vypadá to moc hezky) Pro interaktivní tabuli lze využít internetové zdroje.Pracovní postup pro žáky


Předmět:jiné
Název aktivity:Výživová pyramida
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Discuss - What is your favourite food?, What don´t you like?, What do you usually have for breakfast/snack/lunch/dinner?, Is it junk or healthy food?, Have you ever eaten at a fast food restaurant?, Have you ever seen a TV programme about cooking?,...........
2. Look at the Food pyramid and write words in the correct groups of the FP. (PL 1)
3. Choose a volunteer who will guess HOW DOES IT TASTE with their eyes closed.
4. What is important for your body? Look at the paper and choose yes or no. (PL 2)
5. Game A-Z quiz. Divide pupils into groups. The first group chooses a letter and guesses What is it? The teacher reads the description of the thing beginning with the chosen letter - for example, the group says:"letter B" - Teacher: "What is it? It´s a long, sweet fruit with yellow skin that you peel off" - group one answers BANANA and gets one point. (PL 3).