matematika - Rozdělení trojúhelníků podle velikosti úhlů
Jméno:Jitka Plešková
Škola:ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:matematika
Název aktivity:Rozdělení trojúhelníků podle velikosti úhlů
Jazyk:NJ
Jazyková úroveň:A1+
Doporučený ročník:7.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák třídí a rozděluje trojúhelníky podle velikosti úhlů a barev.
Jazykové cíle
Žák opakuje známou slovní zásobu - geometrické tvary, barvy, školní potřeby, rozšířuje si slovní zásobu - další geometrické tvary, úhel, ostroúhlý, pravoúhlý trojúhelník.... a procvičuje časování sloves sein, haben.
Kompetence
Pracovní - vyhledávání a třídění, k učení - aplikace poznatků.
Pomůcky
Barevné pastelky nebo barevné lístky. Geometrické tvary (čtverec, trojúhelník, kruh, ovál...)vystřižené z papíru. Obálky s různými typy trojúhelníků v různých barvách. Pravítko, kružítko, úhloměr, tužka...
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1. Žáci opakují společně s učitelem německé názvy barev (s pastelkami, barevnými lístky apod.) a některých
známých geometrických tvarů (Kreis, Viereck, Dreieck).
2. Žáci pracují s nastříhanými různobarevnými trojúhelníky, které učitel rozdá každému z nich v obálce.
Rozloží si je na lavici a třídí je podle barev. Do 1. části pracovního listu A doplňují čísla do tabulky
a věty: 4 Dreiecke sind rot., 2 Dreiecke sind gelb...... Kontrolují se vzájemně ve dvojici.
3. Dále pracují žáci s druhou částí pracovního listu 1B, učitel přiloží (nakreslí) na tabuli obrázkový
slovník: spitz - ořezaná špičatá tužka, stumpf - tupá tužka, recht - pravý úhel, der Winkel - úhel
4. Žáci nejdříve odhadují význam slov v tabulce, pak třídí trojúhelníky podle velikosti úhlů. K jednotlivým
skupinám úhlů přiřadí názvy z tabulky.
5. Žáci počítají, kolik trojúhelníků je ostroúhlých, pravoúhlých...... a zapisují počty do tabulky v
pracovním listu.
6. Odpovídají na otázky typu: Wie viele rechtwinklige Dreiecke hast du?.... Sami kladou podobné otázky
spolužákům, podle pracovního listu formulují odpovědi a vzájemně kontrolují jejich správnost: Ich habe 5
........ Dreiecke.
7. Frontálně opakují žáci s učitelem pomůcky, které potřebují na rýsování trojúhelníku, kružnice.
8. Společně shrnou poznatky, které se dnešní hodinu naučili.


Návrh hodnocení: Partnerská vzájemná kontrola.
Pracovní postup pro žáky


Předmět:matematika
Název aktivity:Rozdělení trojúhelníků podle velikosti úhlů
Jazyk:NJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Welche Farben kennst du? Welche Farben kannst du zeigen? Welche Farbe ist das? Kannst du einen Kreis
zeigen? Wo ist ein Dreieck? Zeig bitte ein Viereck. Weiter arbeiten wir mit Dreiecken.
2. Was hast du bekommen? Welche Farben haben die Dreiecke? Wie viele Dreiecke sind rot?...... Ergänze die
Tabelle auf dem Arbeitsblatt 1A. Zeig es deinem Mitschüler. Kontrolliert einander.
3. Sieh dir die Bilder an! Kann ein Winkel stumpf sein? Wie heißt auf Tschechisch "spitzwinklig,
stumpfwinklig"?...
4. Teile die Dreiecke nach dem Winkel.
5. Wie viele rechtwinklige Dreiecke hast du? Wie viele spitzwinklige (stumpfwinklige) Dreiecke hast du?
Formuliere die Sätze im Arbeitsblatt 1B.
6. Frag auch deinen Mitschüler und beantworte seine Fragen. Kontrolliert einander.
7. Was brauchst du, wenn du ein Dreieck zeichnen möchtest?
8. Was hast du heute gelernt?
Zpět