občanská výchova - Využití volného času během roku
Jméno:Smažinková Klára
Škola:
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:občanská výchova
Název aktivity:Využití volného času během roku
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1
Doporučený ročník:6.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák formuluje způsoby smysluplného využití volného času během kalendářního roku.
Jazykové cíle
Žák se naučí používat modální sloves "can" v kladném i záporném tvaru. Žák si zopakuje a rozšíří slovní zásobu o způsoby trávení volného času (např. swimming, riding, rowing, archery) a názvy ročních období (např. spring, summer, autumn, winter).
Kompetence
Kompetence komunikativní - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů.
Kompetence personální a sociální - účinně spolupracuje ve skupině, přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy.
Pomůcky
obrázky sportovních aktivit, obrázky ročních období, slovník
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1. Ve třídě učitel rozmístí obrázky různých sportovních aktivit a obrázky ročních období; každý žák si vybere libovolný obrázek sportovní aktivity, kterou následně všem představí.
2. Žáci dostanou pracovní list, který budou samostatně vypracovávat. K dispozici budou mít žáci na dalším listě slovíčka (sportovních aktivit), aby textu porozuměli.
3. Na závěr mají žáci prostor pro sebehodnocení své práce namalováním smajlíka a následně zhodnotí práci učitel společně s žáky.

Použitá literatura, zdroje: Scottish season-sheep at: http://www.google.cz/images?q=Scottish+seasons+pictures&oe=utf-8&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=AAlBTbOTNIbLswamuqnRDg&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CCEQsAQwAA&biw=1024&bih=575 : 3769850034_5cf44590ab.jpg
Pracovní postup pro žáky


Předmět:občanská výchova
Název aktivity:Využití volného času
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Choose one picture and say what is in the picture.
2. Match the verbs with the correct pictures.
3. Read the examples and complete the sentences - use your own examples.
4. Did you like the activity?Zpět