chemie - Photosynthesis
Jméno:Strachotová Eva
Škola:Základní škola, Boženy Němcové 1523/15 Zábřeh, okres šumperk
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:chemie
Název aktivity:Photosynthesis
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2
Doporučený ročník:9.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák pochopí význam fotosyntézy pro život.
Žák se naučí jednoduchou rovnici fotosyntézy.

Jazykové cíle
Žák čte s porozuměním odborný text z oblasti fotosyntézy a odhaduje významy slov z kontextu: plants, water,oxygen, carbon dioxide, sunlight.
Žák používá přítomný čas prostý.
Kompetence
Kompetence pracovní: žák efektivně pracuje se slovníkem.
Pomůcky
Pracovný listy pro každého žáka, počítač a Activstudio
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1. Výklad s písničkou: Učitel zahájí hodinu písničkou, viz http://www.youtube.com/watch?v=wj8TGhcCnxs

2. Jednoduchý výklad:
Žáci po poslechu písničky pracují s pracovním listem a používají základní slovní zásobu: plants, water,oxygen, carbon dioxide, sunlight. Žáci přiřadí pojmenování k obrázkům.
Žáci pracují samostatně nebo ve skupinách s pracovní listem 2 - odpovídají na otázky.


Klíč: Pracovní list 2 - light, xylem, phloem, chloroplasts, oxygen; - grapes, oranges and pears; - corn and potatoes; - light, together

Použitá literatura, zdroje: http://www.youtube.com/watch?v=wj8TGhcCnxs http://videos.howstuffworks.com/hsw/5816-photosynthesis-chemistry-video.htm http://www.the-simple-homeschool.com/parts-of-a-plant.html
Pracovní postup pro žáky


Předmět:chemie
Název aktivity:Photosynthesis
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
Listen to the song about photosynthesis and think about the process.

What we need: plants, water,oxygen, carbon dioxide, sunlight.

Energy from the sun is absorbed by plants. In a process called photosynthesis, plants use this solar energy and carbon dioxide for photosynthesis. The products are glucose and oxygen. Photosynthesis changes the energy from the sun into chemical energy and splits water to liberate O2 and fixes CO2 into sugar.

Worksheet 1.
1. Reading
2. On the first worksheet label the parts on the drawing below.

Worksheet2.
1. Reading
2. Answer the questions about photosynthesis.Zpět