přírodopis - Kostlivec
Jméno:Petra Vaculíková
Škola:ZŠ Valašská Polanka
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:přírodopis
Název aktivity:Kostlivec
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A1+
Doporučený ročník:8.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák bude znát základní stavbu lidské kostry, bude schopen ukázat hlavní části, správně je nazve a popíše význam
Jazykové cíle
Žák sdělí základní informace o lidské kostře, pojmenuje hlavní části lidské kostry a vysvětlí, z čeho se skládají
Kompetence
Kompetence komunikativní: žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich a reaguje na ně.
kompetence k řešení problémů: žák vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Pomůcky
lidská kostra, pracovní list
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1. Úvodní seznámení se s lidským tělem – žáci na vlastním těle ukáží a pojmenují základní části kostry (zjištění, co žáci již znají).
2. práce s textem na pracovním listu – porozumění obsahu.
3. práce s lidskou kostrou – podrobnější popis a rozbor částí kostry.
4. práce s pracovním listem – žáci spojují názvy s obrázky, doplňují pojmy, luští pojmy.


Použitá literatura, zdroje:
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_skeleton
http://school.discoveryeducation.com/clipart/clip/skull.html
http://www.masaze-dvur.unas.cz/anatomie_operna.html
http://petulina.webzdarma.cz/zajim/zajim2.php


Pracovní postup pro žáky


Předmět:přírodopis
Název aktivity:Kostlivec
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Look at your body and tell me information about the skeleton. Imagine that your body is just bones. Try to say what the human skeleton is composed of.
2. Take a worksheet and read the introductory text.
3. Come to the model skeleton and show me the main parts according to the text and information about the skeleton.
4. Prepare the worksheet exercises.Zpět