výtvarná výchova - Dream city/village
Jméno:Romana Valešová
Škola:ZŠ Komenského alej 749, Žatec
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:výtvarná výchova
Název aktivity:Dream city/village
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2
Doporučený ročník:9.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák si rozšíří svoji představivost při muchláži.
Žák použije názvosloví míst ve městě a na venkově a uvědomí si a definuje rozdíly mezi životem ve městě a na vesnici.
Jazykové cíle
Žák porozumí významům přídavných jmen (např. dirty, safe, quiet, dangerous).
Žák nalezne oposita přídavných jmemn a umí je vystupňovat (např. safe-safer-the safest, dangerous-more dangerous-the most dangerous).
Kompetence
Kompetence komunikativní - žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu.
Pomůcky
obrázek města, čtvrtky s názvy jednotlivých míst
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1. Žáci se nejdříve podívají na obrázek a slovíčka a řeknou, které ze jmenovaných míst lze najít spíše na venkově, ve městě nebo v obou? Poté přiřaďí slovní zásobu do správného sloupečku.

2. Žáci se baví mezi sebou, zda upřednostňují život na venkově nebo ve městě? Proč?

3. Žáci spojí přídavné jméno s jeho opositem. Žáci rozdělí, která přídavná jména popisují spíše život ve městě a která život na venkově.

4. Žáci vytvoří druhý a třetí stupeň od přídavných jmen ve cvičení 3.

Použitá literatura, zdroje:
New Headway elementary, New Headway elementary the third edition, Oxford University Press, p. 80
Images: vesnice: http://www.google.cz/images?q=villages+photo&oe=utf-8&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=Gf1ATdj3KcLOswaS5pG0Dg&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CCoQsAQwAA&biw=1024&bih=575
města: http://www.google.cz/images?q=towns+photo&oe=utf-8&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=mANBTbmcDYjvsgbq2L2dDg&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CCQQsAQwAA&biw=1024&bih=575


Pracovní postup pro žáky


Předmět:výtvarná výchova
Název aktivity:Dream city/village
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Have a look at the picture. Which things do you usually find in towns? Which in the country? Which in both? Put the words in the correct columns.
2. Do you prefer the town or the country? Discuss together for about 2 minutes.
3. Match an adjective with its opposite. Which adjectives describe life in the city? Which describe life in the country?
4. What are the comparatives and superlatives of the adjectives in exercise 3?
Přílohy
Soubor 1  Zpět