občanská výchova - Vztahy v rodině
Jméno:Jaroslava Bajgarová
Škola:ZŠ Hněvotín
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:rodinná výchova
Název aktivity:Vztahy v rodině
Jazyk:NJ
Jazyková úroveň:A1
Doporučený ročník:8.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Žáci diskutují o vztazích v rodině, rozlišují negativní a pozitivní vztahy a určí, které vztahy jsou pro ně nejdůležitější.
Jazykové cíle
Žáci přiřadí slovní zásobu, pracují se slovníkem
Žáci se ptají a odpovídají na otázku: Wie findest du...? a použijí 4. pád podstatných jmen

Kompetence
sociální
k učení
Pomůcky
učebnice Ov a Rv pro 8.roč., Janošková Dagmar,nakl. Fraus
pracovní list
Pracovní postup aktivity


1. Aktivita probíhá nejprve jako diskuze se žáky o tom, co vše ovlivňuje život v rodině. Vedeme k vymezení kladného i negativního působení.

2. Žáci jsou dotazováni, co je předpokladem dobrých vztahů v rodině. Vyzveme žáky k pojmenování jako - důvěra,úcta, tolerance...
3. Žáci pracují s PL a hledají slovíčka ve slovníku a zapisují je do tabulky - PL - úloha 1a).
4. Žáci seřadí slova od negativních po pozitivní -Pl - úloha 1b).
5.Žáci se navzájem ptají a odpovídají na otázku: Wie findest du...? a použijí všechny výrazy z tabulky - Pl - úloha 2).
6. Žáci zapíší do tabulky, která tři slova jsou pro ně osobně nejdůležitější PL - úloha 3).
7. Žáci hledají partnery se stejnými slovy a používají stále otázku: Wie findest du...? PL - úloha 4).
8. Učitel sestaví se žáky krátké shrnutí, co je pro rodinu nejdůležitější (přehled výrazů, které dali žáci na 1. místo - Wer hat auf dem 1.Platz ...?(postupně se ptáme na výrazy z prac.listu).
Návrh hodnocení: zhodnocení samostatné práce

Použitá literatura, zdroje: učebnice Ov a Rv pro 8.roč., nakl. Fraus

Rady / tipy z praxe: Délku sam.práce určíme podle situace ve třídě na 10-15 min. Se zjištěnými údaji lze pracovat i dále, např. sestavit procent.zastoupení,apod. Pokud jsou žáci zvyklí pracovat s barevným rozlišením rodu podst.jmen, můžeme je využít v tabulce a neuvádět členPracovní postup pro žáky


Předmět:rodinná výchova
Název aktivity:Vztahy v rodině
Jazyk:NJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
Jetzt bekommst du ein Arbeitsblatt.Nimm auch einen Kuli oder einen Farbstift.
Lies die Aufgaben.
1a) Ergänze die Begriffe in der Tabelle. Arbeite mit dem Wörterbuch.
1b) Ordne die Wörter der Reihe nach vom Negativen zum Positiven.
2) Frage deinen Partner und benutze dabei alle Wörter aus der Tabelle. (Wie findest du...?)
3) Entscheide, welche drei Wörter für dich wichtig sind und schreib sie in die Grafik ein.
4) Vergleiche deine Wörter mit anderen Mitschülern. Suche einen Mitschüler mit den gleichen Begriffen aus der Grafik aus.
5) Was ist also für eine gute Familie wichtig? Präsentiere.
Přílohy
Soubor 1  Zpět