zeměpis - States of the USA
Jméno:Alena Zábojníková
Škola:ZŠ s RVIVT, Plynárenská 2953/6, Teplice
Rok:2011Metodické pokyny pro učitele


Předmět:zeměpis
Název aktivity:States of the USA
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2
Doporučený ročník:7.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák vyjmenuje několik států USA.
žák ví, že jednotlivé státy mají mnoho národních symbolů.
Žák diskutuje o podobnostech a rozdílech s Českou republikou.
Jazykové cíle
Žák přečte s porozuměním jednoduché věty popisující jednotlivé státy.
Žák vyhledá informace v cizojazyčném textu.
Žák doplní tabulku zjištěnými údaji.
Pomůcky
pracovní list(handout), IWB, internet, mapa, PCPracovní postup aktivity


1. Motivace - žáci jsou vyzváni, aby vyjmenovali co nejvíce států USA, které znají.

2. Aktivace - žákům je rozdán pracovní list, části jsou vypracovávány jako samostatná práce, části jako skupinová práce, o částech je vedena diskuze.

3. Prezentace - žáci mají na očích mapu USA, je možné na začátku či úplně na konci aktivity zahrát vědomostní soutěž (doporučeno pouze pro silné skupiny)
http://www.yourchildlearns.com/mappuzzle/us-puzzle.html nebo
http://users.netrover.com/~kingskids/state/introswf.htm

4. Procvičování - žáci se pokusí najít informace o některých dalších státech, pokusí se odhadnout, proč mají státy právě takové přezdívky

5. Aplikace - žáci v konečné části aktivity diskutují o podobnostech s Českou republikou, má-li své motto, květinu, strom atd. Nemá-li žáci sami navrhnout, co by se mohlo národními symboly stát.

Použitá literatura, zdroje: http://www.yourchildlearns.com/mappuzzle/us-puzzle.html http://users.netrover.com/~kingskids/state/introswf.htm
Pracovní postup pro žáky


Předmět:zeměpis
Název aktivity:States of the USA
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
Name as many states of the USA as you can.
Find on the map.. (Texas, California, New York)
Match the underlined words with correct translations.
Find missing information in the text and fill it in the table.
Match the flags with the three states.
Discuss the questions below.
Přílohy
Soubor 1  Zpět