matematika - Graphing Linear Function using SW Mathematica
Jméno:Jana Kalová
Škola:Gymnázium, Jírovcova 8, České Budějovice
Rok:2011Metodické pokyny pro učitele


Předmět:matematika
Název aktivity:Graphing Linear Function using SW Mathematica
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:B1
Doporučený ročník:9.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
2D graphs of linear functions using SW Mathematica
Jazykové cíle
Žák se naučí a aktivně používá slovní zásobu k tématu mathematical concepts, SW Mathematica commands.
Kompetence
Kompetence k učení: žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení
Kompetence k řešení problémů: žák samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací.
Pomůcky
White Board, Computer, SW Mathematica, copies of worksheetsPracovní postup aktivity


1. Revise the terminology for linear functions in the Czech language. Use the whiteboard. (5 min)

2. Try to find out what the meaning of the English words used in students´ worksheets is; practise these words. (15 min)

3. Students start to work with SW Mathematica on the basis of the examples in their worksheets. Help them individually. (20 min)


Návrh hodnocení: only a positive or informal assessment is recommended, for motivation

Klíč: not necessary

Použitá literatura, zdroje: www.wolfram.com

Rady / tipy z praxe: an individual approach to pupils is strongly recommended in this casePracovní postup pro žáky


Předmět:matematika
Název aktivity:2D graphs of linear functions using SW Mathematica
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Create a simple 2D graph of a linear function, follow the examples in your worksheet
2. Change the line-colour, create the axes label and the graph label, change the range of the function
3. Put two 2D graphs into one picture


Přílohy
Soubor 1  Zpět