přírodopis - Ekologie - vztahy organismů, potravní řetězec
Jméno:Michaela Gleichová
Škola:ZŠ Gen. Klapálka, Kralupy n/Vlt.
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:přírodopis
Název aktivity:Ekologie - vztahy organismů, potravní řetězec
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2
Doporučený ročník:9.třída
Předpokládaná délka:vyučovací hodinaCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák pochopí vztahy organismů v životním prostředí, vysvětlí potravní řetězec.
Jazykové cíle
Žák si upevní a rozšíří slovní zásobu týkající se životního prostředí a naučí se názvy méně obvyklých zvířat. Žák pochopí význam jednoduchých otázek na téma ochrana životního prostředí a reaguje na ně.
Kompetence
Kompetence komunikativní: žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle.
Kompetence k učení: žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.
Pomůcky
Počítače, interaktivní tabule, slovníky, sešit.Pracovní postup aktivity


1. Seznámení s obsahem hodiny.

2. Opakování si pojmů predátor, parazit, konzument, producent, rozkladač - česky

3. Práce s interaktivní tabulí - vztahy organismů, jednoduchá hra na: http://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/games/producersconsumersgame.htm
- potravní řetězec, hra na:
http://teacher.scholastic.com/activities/explorer/ecosystems/be_an_explorer/map/line_experiment14.swf
Žáci překládají výrazy, reagují v angličtině.

4. Shrnutí výsledku her v češtině

5. Žáci si do sešitu zapíší anglické přesmyčky na dané téma, vyřeší je a přeloží.

6. Na počítačích si žáci zahrají hru " Jak hodně se chováme ekologicky?"
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/how-green-are-you

Návrh hodnocení: Individuální hodnocení aktivity žáků v hodině. Vyřešení přesmyček.

Klíč: rivneonmetn - environment, životní prostředí inach - chain, řetěz reegn - green, zelená aecln - clean, čistý lutipoon - polution, znečištění

Použitá literatura, zdroje:
http://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/games/producersconsumersgame.htm
http://teacher.scholastic.com/activities/explorer/ecosystems/be_an_explorer/map/line_experiment14.swf
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/how-green-are-you

Rady / tipy z praxe: Žáci si mohou souběžně hry zkoušet na počítačích. Většinu žáků hra na interaktivní tabuli zaujala, nebyl takový problém s kázní, jak jsem čekala.Pracovní postup pro žáky


Předmět:přírodopis
Název aktivity:Potravní řetězec -práce s interaktivní tabulí a počítači
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
Today, we will speak about the environment and also about animals and food.
First, some revision of specific vocabulary (in Czech)
Let's work with our interactive board.
You will play some games. Work according to the instructions.
Take your notebooks and write down words from today´s lesson. There is a little help for you.
rivneonmetn -
inach -
reegn -
aecln -
lutipoon -
The last activity is a game on your computers. Have fun!Zpět