dějepis - ENEMIES OF THE LATE ROMAN EMPIRE
Jméno:Radek Holcepl
Škola:EDUCAnet ČB
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:dějepis
Název aktivity:ENEMIES OF THE LATE ROMAN EMPIRE
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2
Doporučený ročník:7.třída
Předpokládaná délka:část vyučovací hodinyCíle aktivity


Obsahové cíle
Weapons and wars in the late antiquity
Jazykové cíle
Žák aktivizuje minulý prostý čas a nepravidelná slovesa.
Žák se naučí novou slovní zásobu (synonyma, antonyma) a procvičí si porozumění čtenému textu.
Kompetence
Kompetence k učení: žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení.
Kompetence k řešení problémů: žák samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací.
Pomůcky
Výtisky souboru.
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1) Reading articles
2) Enlarging vocabulary (opposites, synonyms, pictures)
3) Crossword

Návrh hodnocení: Úlohy jsou poměrně snadné, mají především umožnit správné porozumění textům a zopakovat klíčová slova pomocí obrazových příloh.

Klíč: Není třeba.

Použitá literatura, zdroje:
Bennet, Methew a kol., Bojové techniky středověkého světa, DEUS, Praha 2007. http://www.pacificenvironment.org/img/pic/KraiSteppe.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_EcSPeNpp7O0/Swwx1smKvdI/AAAAAAAAAHA/_yINNLjimnQ/s320/roman-scourge-1.jpg
http://www.energydoorways.com/energy-en/wp-content/uploads/03.jpg
http://www.cit.griffith.edu.au/~wiseman/Roman/RE0485n.gif

Rady / tipy z praxe: Obrázek "full gallop" je trochu zavádějící.Pracovní postup pro žáky


Předmět:dějepis
Název aktivity:ENEMIES OF THE LATE ROMAN EMPIRE
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
Learn about the weapons and tactics of the warriors who destroyed the mighty Roman Empire.Zpět