tělesná výchova - Pokyny v tělesné výchově; prožitkové vyučování
Jméno:Daniela Chlíbková
Škola:EZŠ Čejkovická 10, Brno 628 00
Rok:2010Metodické pokyny pro učitele


Předmět:tělesná výchova
Název aktivity:Pokyny v tělesné výchově; prožitkové vyučování
Jazyk:AJ
Jazyková úroveň:A2
Doporučený ročník:6.třída
Předpokládaná délka:více vyučovacích hodinCíle aktivity


Obsahové cíle
Žák rozumí a používá názvosloví aktivit v hodinách tělesné výchovy
Jazykové cíle
Žák rozumí a používá anglické názvosloví v hodinách tělesné výchovy.
Klíčová slova: viz. Pracovní list
Kompetence
Kompetence sociální a personální: žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu a podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
Kompetence komunikativní: žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními žáky
Pomůcky
bez pomůcek; lze obměnit pomocí jiných cvičebních pomůcek
Přílohy
Soubor 1  Pracovní postup aktivity


1. Jednotliví žáci vedou rozcvičení, učitel popisuje cviky anglicky. V dalších hodinách zkouší žáci své cviky popisovat sami a používají pokyny v nagličtině.

2. Podobný průběh mohou mít jednoduché hry s míčem a jinými cvičebními pomůckami.

Návrh hodnocení: Tato aktivita má dlouhodobá charakter. Po půl roce žáci sami předvádí rozcvičení v anglickém jazyce. Jednotlivé cviky mohou také odevzdat v kreslené podobě jako komiks.

Rady / tipy z praxe: Vzhledem k velkému množství slovní zásoby je užitečné ji rozdělit do postupných kroků.Pracovní postup pro žáky


Předmět:tělesná výchova
Název aktivity:Aplikace anglického jazyka do tělesné výchovy, výuka jazyka prožitkem při pohybové aktivitě
Jazyk:AJ

Instrukce žákům v cílovém jazyce:
viz přílohaZpět